gastenboek
home
werkwijze
voor wie

lezen & spelling

dislexie

rekenen

visie

achtergrond

tarieven

contact

Remedial Teaching (RT) is de begeleiding van leerlingen die door bepaalde leer- en/of gedragsproblemen op een lager niveau functioneren. Leerlingen die moeite hebben met (begrijpend) lezen en schrijven of rekenen. Ook kinderen die veel hoger dan het gemiddelde presteren, hebben soms baat bij RT. Een van de bekendste leerstoornissen is dyslexie.

In alle gevallen vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats met de ouders. Uw kind is daarbij niet aanwezig. Tijdens dit gesprek zullen wij relevante vragen stellen om inzicht te krijgen in de problematiek van uw kind. Dit kennismakingsgesprek of intakegesprek duurt ongeveer anderhalf uur en is geheel gratis en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek bespreken we ook het eventuele onderzoek dat zal worden verricht. Aan de hand van het kennismakingsgesprek ontvangt u een prijsopgave op maat. Indien u besluit gebruik te maken van RT Waterland, ontvangt u een bevestiging waarin de periode van begeleiding, de werkwijze en de kosten zijn vastgelegd. Op basis van het afgesproken onderzoek zal RT Waterland een (be-) handelingsplan opstellen. In dit plan geeft RT Waterland de aard en de oorzaken van het probleem weer en staat er omschreven op welke wijze wij dit probleem gedurende de behandeling aanpakken.
Overigens kunnen meerdere leer- en gedragsproblemen tegelijk worden aangepakt. Gedurende de behandeling zal RT Waterland u informeren over voortgang, resultaten en de wijze waarop wij bijsturen.

Na afloop van de remedial teaching wordt verslag uitgebracht over de geboekte resultaten en de nog resterende aandachtspunten bulletGeregistreerd Remedial Teacher. Erkend door de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

 

Website: 15twelve.com