gastenboek
home
werkwijze

voor wie

lezen & spelling
dislexie
rekenen
visie

achtergrond
tarieven
contact

RT Waterland is de enige landelijk erkende praktijk voor pedagogische hulpverlening en remedial teaching in Waterland. RT Waterland werkt volgens de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. Tariefstelling is conform de landelijke afspraken.
• De afgesproken lestijden zijn bindend omdat de tijd voor uw kind gereserveerd is. Bij verzuim moet de les doorbetaald worden als u niet 48 uur van tevoren afzegt (indien afspraak op maandag is uiterlijk op de vrijdag ervoor afmelden).

Intakegesprek (mits een begeleidingstraject wordt ingezet, anders wordt er een tarief van 50 euro in rekening gebracht). € 0,00
Onderzoek, uitwerking en verslaglegging en behandeling per uur € 74,00
Begeleiding (op leer/gedragsgebied) per (schoolles)uur € 74,00

Onderzoeken
Dyslexie screening € 198,00
Dyslexie-onderzoek (inclusief erkende verklaring **) € 599,00
Intelligentieonderzoek € 499,00
Algemeen leesonderzoek € 195,00
Rekenonderzoek € 349,00
Spellingonderzoek € 349,00
Werkwoord spellingonderzoek € 158,00
Spellingonderzoek (inclusief de werkwoordspelling) € 369,00
Begrijpend leesonderzoek € 195,00

* Tarief is daar van toepassing inclusief BTW.
** Indien uw kind dyslectisch blijkt te zijn en u het noodzakelijk acht dat dit in overleg met de psycholoog schriftelijk wordt erkend in de vorm van een verklaring.

Vergoedingen:
Het is niet eenvoudig om voor vergoedingen betreffende remedial teaching in aanmerking te komen. Met een persoonsgebonden budget (PGB) heeft u het recht zelf een hulpverlener te kiezen. Iedereen die door ziekte of handicap langer dan drie maanden aaneengesloten zorg behoeft komt via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in aanmerking.

• De kosten van remediale behandeling (dyslexie) worden door sommige zorgverzekeraars vergoed. Meestal zal echter een medische oorzaak als voorwaarde worden gesteld. Raadpleeg hiervoor de polis.
• De kosten van orthodidactisch onderzoek worden soms vergoed door de gemeente. Een verzoek kan worden ingediend bij de afdeling Algemene Zaken.
• Er kan een beroep worden gedaan op de Algemene Bijstandswet. De behandelingskosten worden namelijk erkend als bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. Aan de hand van het Besluit Landelijke Draagkrachtcriteria wordt per individueel geval bekeken of terzake bijzondere bijstand verleend kan worden. Informeer bij de uitkeringsinstantie.
• Indien er vergoeding via de verzekering plaatsvindt, wordt er mogelijk een ander uurtarief gehanteerd. U kunt altijd bij RT Waterland informeren naar de voorwaarden en afwijkende tarieven bulletGeregistreerd Remedial Teacher. Erkend door de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

 

Website: 15twelve.com