gastenboek
home
werkwijze

voor wie

lezen & spelling
dislexie

rekenen
visie

achtergrond
tarieven

contact

Voordat kinderen naar groep 1 van het basisonderwijs gaan, doen ze al veel ervaring op met getallen en hoeveelheden bijvoorbeeld het tellen van poppetjes in hun kamer. In de kleuterklas zijn kinderen actief bezig met ´de voorbereidende rekenvaardigheid´en bereiden ze zich voor op ´het aanvankelijk rekenen´ in groep 3 en 4.
Er zijn verschillende (deel) vaardigheden te onderscheiden die kinderen dienen te beheersen om met succes de volgende rekenfase in te gaan bijvoorbeeld: classificeren, vergelijken, correspondentie leggen, telwoorden gebruiken, seriëren, synchroon en verkort tellen vanuit de dobbelsteenstructuur, resultatief tellen en het toepassen van kennis van getallen. Zo heeft iedere (leeftijds) groep zijn eigen leerlijnen/deelvaardigheden waar aan gewerkt wordt. Om te meten of kinderen deze verschillende deelvaardigheden beheersen kan er een rekenonderzoek en observatie gedaan worden. Zo kan er een correcte diagnose gesteld worden van het individuele rekenprobleem van een kind. Dit wordt in een niveau-aanduiding omgezet, overeenkomstig het CITO-leerlingvolgsysteem en een plan van aanpak gemaakt (handelingsplan).

Voor het remediëren wordt bij RT Waterland veel en langdurig gebruik van concrete materialen gemaakt bijvoorbeeld geld in de vorm van nep papiergeld en munten. Op school is vaak te weinig tijd voor het bezig zijn met concreet materiaal. Terwijl deze fase het meest essentieel is bij het rekenen zowel voor alle rekenaars dus niet alleen de zwakke. Kinderen geven dan betekenis aan het rekenen omdat ze ervaringen opdoen met het materiaal. Het naspelen en manipuleren met concreet materiaal vormt het vertrekpunt van het rekenen! Op school is er voor deze fase vaak weinig tijd bullet
Geregistreerd Remedial Teacher. Erkend door de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

 

Website: 15twelve.com