gastenboek
home
werkwijze

voor wie

lezen & spelling
dislexie

rekenen

visie

achtergrond
tarieven

contact

Problemen op het gebied van technisch en begrijpend lezen komen veel voor. Het is belangrijk om bij stagnatie zo vroeg mogelijk adequate hulp te geven. Dit voorkomt onnodige faalervaringen, die negatief kunnen doorwerken in het hele leerproces. Wanneer bijtijds met gerichte hulp gestart kan worden, ontstaat er ook eerder duidelijkheid over de hardnekkigheid van de problemen.

RT Waterland pakt het probleem aan, werkt met een systematische opbouw en de verwerking vindt plaats op diverse manieren. Indien de vorderingen dit toelaten wordt geoefend in dagelijkse schrijfsituaties. Naast oefenstof op papier wordt er ook gebruik gemaakt van spelvormen, kruiswoordraadsels, computerprogramma’s en leesteksten. Ook het toepassen in ‘spontane’ schrijfsituaties kan de aandacht krijgen, bijvoorbeeld door het opstellen van een verlanglijstje, boodschappenlijstje of door zelf de tekst bij een stripverhaal te schrijven.
Omdat er veel geoefend moet worden, vaak gedurende langere periodes, is het belangrijk dat de oefenstof aantrekkelijk wordt aangeboden bulletGeregistreerd Remedial Teacher. Erkend door de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

 

Website: 15twelve.com