gastenboek
home
werkwijze

voor wie

lezen & spelling
dislexie
rekenen
visie

achtergrond
tarieven

contact

Er zijn veel soorten dyslexie, uiteenlopend van ernstige lees- en/of spellingproblemen tot een vorm die pas geconstateerd wordt in de bovenbouw van de middelbare school. De lichtere gevallen hebben ook de erkenning dyslexie nodig, omdat zij vaak extra tijd nodig hebben om de (gelezen) informatie te verwerken. Mensen met dyslexie blijven opvallend moeite hebben met het koppelen van een klank aan een bepaalde letter, het lezen van moeilijke woorden, stillezen, de automatisering van de spelling (regels) gaat veel trager en lezen in een buitenlandse taal. Kortom de problemen bij dyslectici zijn uiteenlopend van aard. Kinderen met een lichte dyslexie vallen in het onderwijs in Nederland niet altijd op, omdat onze taal nog redelijk transparant is, maar bouwen in de loop der jaren wel degelijk een leerachterstand op.

Om mogelijke dyslexie bij uw kind vast te stellen, kunnen we samen bekijken of een uitgebreid professioneel dyslexieonderzoek, inclusief een dyslexieverklaring afgegeven door onze (GZ) psycholoog, wenselijk is. Deze verklaring is op de huidige school en voor de toekomst van uw kind onontbeerlijk. De verklaring is geldig op de huidige school van uw kind en op de toekomstige scholen. Op deze manier biedt de school faciliteiten: uw kind kan voor het maken van toetsen en proefwerken of opdrachten extra tijd krijgen. Ook is mogelijk dat de opdrachten met een groter lettertype of op een bandje worden aangeboden.

Behandeling
Indien het proces van lezen en/of spellen niet goed verloopt, is extra aandacht aan deze specifieke gebieden noodzakelijk. Korte behandelperiodes blijken niet voldoende te zijn om tot een aanvaardbaar niveau van automatiseren te komen op de lange termijn. De begeleiding is vaak langdurig. Het is afhankelijk van de leeftijd, het niveau van het kind en wat er mogelijk is. Er wordt altijd huiswerk meegegeven om thuis kort te oefenen. Tijdens de begeleiding heerst een sfeer van vertrouwen en plezier! bulletGeregistreerd Remedial Teacher. Erkend door de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

 

Website: 15twelve.com